Om de hensyn vi tager for at skåne miljøet

Svanemærket trykkeri


Tryksagerne produceres på et svanemærket trykkeri. Når du vælger et svanemærket
trykkeri, vælger du et trykkeri, som bidrager til et renere miljø, et sundere arbejdsmiljø
for de ansatte, og en renere fremtid for os alle.

Skrappe krav til svanemærket trykkeri
• Brug af miljørigtigt papir
• Brug af vegetabilske trykfarver
• Genanvendelse af tryksager
• Minimering af affald, herunder papir
• Brug af vedvarende energi
• Hensyn til det kemiske arbejdsmiljø

Miljømærket papir
Vi producerer udelukkende på miljømærket papir.
Og er i dag oppe på, at 95 % af det papir, vi benytter, er svanemærket.
Resten har en tilsvarende EU-miljøstandard.

;